Indikace a kontraindikace

Kontakt s delfíny prospívá snad každému, kdo k němu měl příležitost. Zatímco u zdravých lidí, kteří se do delfinária dostanou jako turisté, jde o zábavný exotický zážitek, delfinoterapie je klidným jemným procesem. Škála klientely je až nepochopitelně široká, od těžce postižených dětí po manažery se syndromem vyhoření. Je tedy asi jednodušší říci, pro koho delfinoterapie vhodná není.

Kontraindikace

Určitě jsou kontraindikací infekční kožní choroby, otevřené rány, stavy vyžadující akutní péči. Z hlediska bezpečnosti je nutné udělat výjimku u dospělých pacientů s těžko zvladatelnými stavy agrese, ale v ostatních případech právě různé výkyvy nálad a psychologické problémy bývají mezi nejčastějšími problémy, které se při delfinoterapii řeší.

Prakticky vše ostatní se dá zvládnout. Můžeme říci, že delfinoterapie často pomáhá tam, kde ostatní metody selhaly a díky této efektivitě se může pochlubit úspěchy i u klientů s neobvyklými syndromy, těžkým postižením nebo dosud úplnou neochotou komunikovat. Fakt, že klienti se na delfinoterapii vracejí i přes finanční náročnost je patrně tou nejlepší vizitkou její kvality.

Široká škála klientely

Delfinoterapie kombinuje efekt psychologický (radost z kontaktu s delfíny, zájem o nové prostředí, relaxaci) s fyzickým (zážitek z plavání v bazénu, přirozený způsob rehabilitace, vysoká motivace k pohybu). Do delfinária proto přicházejí klienti s psychickými, fyzickými nebo kombinovanými potížemi, dále zejména zneužívané děti a další klienti, pro které je důležitý aspekt sociální. Zlepšuje se také efekt výchovy a vzdělávání.

Mezi nejčastější klienty patří děti s Downovým syndromem, autistické děti či děti po dětské mozkové obrně. Mezi klienty jsou však velmi často i děti zneužívané, děti trpící různými úzkostmi a agresemi, ale i děti, které se sebepoškozují či mají sklony k sebevražednému jednání.

Delfinoterapie není jen pro děti

Obecně se dá říci, že vzhledem k cenové a organizační náročnosti se delfinoterapie využívá hlavně u dětí se silnými poruchami a obtížemi. To je ovšem dáno zejména tím, že pro vážně nemocné děti se snadněji nachází finanční podpora – zejména tam, kde ostatní terapie již selhaly.

To ale vůbec nevylučuje dospělé nebo ty, kteří hledají možnost, jak řešit i běžnější problémy, jsou-li schopni si financování zajistit. V dnešním světě není neobvyklé, že kariéra lidem plní kapsy, ale vyprazňuje jim duši. Dalším častým okruhem klientů jsou proto dospělí se syndromem vyhoření, depresemi a dalšími psychickými problémy. Mnohým z nich pak sekundárně pomáhá setkání s postiženými, aby si přerovnali žebříček hodnot a dostali se „zpátky na zem.“

Přijetí

Jedním z důležitých aspektů delfinoterapie je prostředí samotné a pozitivní přístup personálu. Lidé kolem delfínů (od terapeutů přes trenéry po uklízečky) jsou zvyklí na to, že delfíni lidem spouští emoce a denně pracují s postiženými.

Není třeba vysvětlovat neobvyklé projevy chování nebo slzy dojetí. Je na vás, jestli jim dáte volný průběh nebo si řeknete o podporu a objetí. Pokud máte špatný den a zrovna vybublá nějaký dlouho uložený vztek, ani to nikoho nepřekvapí. Stačí si to uvědomit, přiznat a jet dál.

Nikdo Vás nesoudí. Problémy přestávají mít nálepky diagnóz a osobnostní charakteristiky nálepky národností či společenského statusu. V delfináriu se schází klienti z celého světa s různými problémy a vždycky se nějak domluví. Všichni jsou tu přijímáni tak, jak jsou.