Účinky delfinoterapie

Než se pustíte do čtení, doporučujeme projít si sekci Jak delfinoterapie působí. Hraje tu totiž roli celá řada prvků, které působí díky jejich souhře – a zdaleka to nejsou jenom delfíni. Na této stránce se chceme zaměřit na cíle a účinky, které můžete delfinoterapií sledovat. Nejdřív ale něco málo o přístupu k delfinoterapii, což je extrémně důležité téma.

S čím přijedete, tolik si odvezete

Delfinoterapie v sobě spojuje prvky moderní i tradiční medicíny, ale i transformačních procesů, jak jsou známy z oblasti osobního rozvoje. Jedním z hlavních rozdílů mezi moderní a tradiční či alternativní medicínou je fakt, že moderní medicína funguje (alespoň do určité míry), na všechny stejně a to i když pacient nechce. Pokud spolknete pilulku, něco to s vámi spolehlivě udělá, pokud půjdete na operaci, objektivně vám odeberou část tkáně. Lékař vás opravdu může vyléčit zásahem zvenčí.

U tradičních a alternativních metod se můžete pouze vyléčit sami (samozřejmě s pomocí) a jen pokud opravdu chcete – jsou tu podmínky motivace, přístupu, emoční podpory a ochoty se změnit. Jenže například postižené dítě není jak „donutit chtít“ se léčit. Delfinoterapie funguje, protože je přirozenou a silnou motivací, ale i tak není všelékem.

Pokud přijedete s pocitem, že „delfinoterapie stála spoustu peněz, tak ať se teď ukáže,“ tak jste ty peníze vyhodili z okna. Nemůžeme nic garantovat – ne proto, že by to nefungovalo, ale proto, že nevíme, s čím přijedete. A to je onen druhý stěžejní rozdíl mezi moderní a alternativné léčbou. Moderní medicína apriori hledá společné jmenovatele pro všechny (metody které jsou plošně bezpečné, ověřitelné v tisících klinických testů za stejných podmínek). Alternativní léčba hledá vždy jen jedno jediné řešení – pro daného člověka. Formát může být stejný, ale obsah je odlišný.

Individuální přístup = individuální výsledky

Nejde například jednoznačně říci, že autistické dítě z extrémně vystresované rodiny se bude pomocí delfinoterapie léčit pomaleji, než autistické dítě z rodiny, která je celkem v pohodě. Je totiž možné, že rodina na pokraji rozpadu je mnohem přístupnější ke změnám. Jsou ochotni se dostat k jádru věci, klidně i na dno, hlavně když se budou moci od toho dna odrazit. To se pak okamžitě projeví na výsledcích dítěte.

Ochota rodičů změnit svůj postoj k postiženému dítěti je tu zcela kritická. Stejně tak jako ochota maminek začít také trochu pečovat o sebe (nejen o dítě) a ochota tatínků se občas o dítě postarat a dát mamince prostor. Každý klient a každá rodina má přitom zcela odlišné potřeby. To vše je třeba adresovat.

U delfinoterapie se skutečně očekává adaptabilita terapeuta i klienta a jeho rodiny. Každá terapie je jiná, každý delfín má trochu jinou povahu. Individuální přístup zajišťuje kvalitu, ale také znamená zcela individuální výsledky.

Někdy se změny spustí hned, mnohdy většina změn klientům „dojede“ až když se vrátí domů a zjistí, že staré problémy zvládají mnohem lépe. Někdo změny nevidí, dokud je neupozorní terapeut nebo tetička, která klienta půl roku neviděla. Nemá tedy cenu si dělat v hlavě scénáře o tom, jak má „úspěch delfinoterapie“ vypadat. Naopak má cenu si dobře všímat nebo i zaznamenat stav, ve kterém byl klient před odjezdem a po.

Čím víc sami sobě dovolíte si pustit usazené emoce, tím bude efekt větší. Čím lépe se naladíte na „delfíní vlnu“ radosti a hravosti, tím hlouběji se vám tento zážitek vryje do paměti. Čím méně budete řešit, co Vaše dítě smí či nesmí, tím více uvidíte, co všechno vlastně může. Přijeďte otevření všemu novému – odjedete naplněni zážitky a s tím vším novým hluboko ve Vás.