O delfinoterapii

Co je delfinoterapie

Delfinoterapie je jednou z forem terapií za pomoci zvířat (také animoterapie nebo zooterapie) a využívá pozitivního vlivu interakce s delfíny na osoby se zdravotním, sociálním a/nebo výukovým znevýhodněním.

Stejného pozitivního vlivu lze využít i pro revitalizační pobyty za účelem odbourávání stresu a známek přepracování, syndromu vyhoření, psychických bloků a obtíží, depresí, apod.

Setkávání s delfíny probíhají v Turecku v delfináriu DolphinLand Antalya s vedením česky/slovensky mluvícího certifikovaného delfinoterapeuta.

Na terapii klienti přijíždějí s doprovodem nebo celou rodinou a doprovod je přítomen delfinoterapii, takže uvolnění a radostné prožitky mohou sdílet všichni společně.

Nezbytnou součástí konceptu je právě možnost odpočinout si v krásném prostředí u moře a nabrat síly pro další formy terapie doma. U revitalizačních terapií pro dospělé je samozřejmě možný i individuální pobyt.

 

Indikace a kontraindikace delfinoterapie

Kontakt s delfíny prospívá snad každému, kdo k němu měl příležitost. Proto se u delfinoterapie může jednat o těžce postižené dítě nebo přepracovaného manažera. Je tedy jednodušší říci, pro koho delfinoterapie vhodná není. Určitě jsou kontraindikací infekční kožní choroby, otevřené rány, stavy vyžadující akutní péči.

Z hlediska bezpečnosti je nutné udělat výjimku u dospělých pacientů s těžko zvladatelnými stavy agrese, ale v ostatních případech právě různé výkyvy nálad a psychologické problémy bývají mezi nejčastějšími indikacemi, které se při delfinoterapii řeší.

Prakticky vše ostatní se dá zvládnout. Můžeme říci, že delfinoterapie často pomáhá tam, kde ostatní metody selhaly a díky této efektivitě se může pochlubit úspěchy i u klientů s neobvyklými syndromy, těžkým postižením nebo dosud úplnou neochotou komunikovat.

Delfinoterapie kombinuje efekt psychologický stimulační (radost z kontaktu s delfíny, zájem o nové prostředí) a relaxační (celkové uvolnění, naladění na alfa vlny) s fyzickým (zážitek z plavání v bazénu, přirozený způsob rehabilitace, vysoká motivace k pohybu).

Máme-li vysvětlit, proč delfinoterapie funguje, pak je to právě tato magická formulka. Stimulace a relaxace jsou vyvážené a souběžné, zatímco fyzický pohyb a silná motivace doslova posouvají klienty vpřed. K tomu se samozřejmě přidávají kvality delfínů samotných, včetně jejich "skenování" těla sonarem, kterým dokáží sami odhalit postižená místa a příčiny nemocí a blahodárně na ně působit.

Do delfinária proto přicházejí klienti s psychickými, fyzickými nebo kombinovanými obtížemi, ale i klienti, pro které je důležitý aspekt sociální. Zlepšuje se také efekt výchovy a vzdělávání.

Mezi nejčastější klienty patří děti s Downovým syndromem, autistické děti či děti po dětské mozkové obrně. Mezi klienty jsou však velmi často i děti zneužívané, děti trpící různými úzkostmi a agresemi, ale i děti, které se sebepoškozují či mají sklony k sebevražednému jednání.

Nejen pro děti


Obecně se dá říci, že vzhledem k cenové a organizační náročnosti se delfinoterapie využívá hlavně u dětí se silnými poruchami a obtížemi, pro které se snadněji nachází finanční podpora - zejména tam, kde ostatní terapie již selhaly. To ale vůbec nevylučuje dospělé nebo ty, kteří hledají možnost, jak řešit i běžnější problémy, jsou-li schopni si financování zajistit. Fakt, že klienti se vracejí i přes finanční náročnost je patrně tou nejlepší vizitkou její kvality.

Po skončení pobytu zůstáváme v kontaktu a proto víme, jak se našim klientům daří. Delfinoterapie nejčastěji působí jako jakýsi urychlovač procesů nebo startér. Správnou vazbou na odborníky, kteří se o klienta běžně starají, lze účinky delfinoterapie znásobit a prodloužit.

Například lze pomocí obrázků nebo videí z delfinoterapie nebo s použitím hračky symbolizující delfína dosáhnout rychlého zklidnění i u těžce postižených, se kterými se jinak nesnadno komunikuje a trpí výkyvy nálad. Zážitky z delfinoterapie jsou velice silné a do paměti se vryjí navždy. Je pak na rodinách, lékařích, terapeutech a pečovatelích, aby toho dál využili pro dobro klienta.